Oklahoma

W lutym miałyśmy okazję (Aleksandra Cappilleri i Magdalena Fornal) do bezpośredniej wymiany doświadczeń w kilku wspaniałych organizacjach na terenie Oklahomy (USA). Dziękujemy za wszystko!!! To były niezapomniane chwile!

Galeria nie istnieje