Głównym celem Fundacji INTEGRO jest stworzenie Schroniska dla Bezdomnych Kobiet oraz realizowanie projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych zepchnięciem na margines społeczeństwa.
Umiejscowienie placówki ma wymiar szczególny z uwagi na historyczny kontekst obiektu. ,,Cisza Syjonu'' to część powstałego ponad 100 lat temu kompleksu pomocowego Matki Ewy von Tiele-Winckler z Miechowic. Matka Ewa poświęciła swoje życie działalności charytatywnej mimo, iż była dziedziczką majątku Franza von Winckler jednego z największych przemysłowców górnośląskich pierwszej połowy XIX wieku (położył podwaliny pod rozwój Katowic jako głównego ośrodka przemysłowego na Górnym Śląsku).
Kompleks pomocowy w Miechowicach stał się przystanią dla sierot, bezdomnych i upośledzonych. Szczególną troską Matki Ewy - była praca z osieroconymi dziećmi, prowadzona w systemie małych grup, tzw. rodzinek ("Kinderheimaten"), przynosząca znakomite rezultaty wychowawcze.

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Zima 2009

FUNDACJA INTEGRO, ul. Matki Ewy 1, 41-908 Bytom - Miechowice, fundacja.integro@gmail.com

PKO BP Oddział Gliwice 84 1020 2401 0000 0902 0325 5965, Numer KRS 0000357324